תיירות נכנסת: עדכונים חשובים לעוסקים בתיירות נכנסת

INCOMING_UPD...
ט"ו סיון, תשע"ח - 29 במאי, 2018
עדכוני תיירות נכנסת
____________...

חברי התאחדות יקרים,

לעיונכם עדכונים חשובים לעוסקים בתיירות נכנסת:

1. איסור כניסת ישראלים לאינדונזיה.
2. תזכורת - תרגיל חירום מסוף יצחק רבין ב - 05.06.18 .
3. הודו - הגעת משלחת סיטונאים 17.6-24.6. 
4. IGTOs - Asia - Road-Shows Winter-2018.

5. דחיית מועד הגשת דו"חות הביצוע של קרן שיווק 2017-2018 לתאריך 27.6.2018 .
6. קבוצת וואטצאפ וקבוצת פייסבוק לחברי תיירות נכנסת.

בברכה,
צוות ההתאחדות
איסור כניסת ישראלים לאינדונזיה

חברים יקרים,

על פי החלטת משרד החוץ ובהנחיית מנכ"ל רשות האוכלוסין, אין לטפל בבקשות לאשרת כניסה לתיירים מאינדונזיה וזאת עקב ביטול אשרות כניסה לישראלים לתחומה.

תיירים האמורים להיכנס עד לתאריך 09.06.18 יטופלו כרגיל, בקשות לתיירים שנכנסים לאחר תאריך זה או חדשות יידחו על הסף.

אנו מקיימים בדיקה לגבי ההשלכות על קבוצות ובודדים שעתידים להגיע לאחר המועד הקבוע ונעדכנכם בהתאם.
תזכורת - תרגיל חירום מסוף יצחק רבין ב - 05.06.18
חברים יקרים,

מצורפת לעיונכם הודעת רש"ת, בתאריך 05.06.18 ייערך במסוף יצחק רבין תרגיל חירום כולל כוחות חירום חיצוניים. 

לצורך התרגיל מסוף הנוסעים ייסגר ב – 05.06.18 בין השעות 14:00-17:00 .

מסוף המטענים ייסגר ב – 05.06.18 בשעה 13:00 ויפתח עפ"י שעות הפעילות הרגילות
ב – 06.06.18 .

אודה להתארגנותכם בהתאם.

בברכה,
אריה זקס
מנהל מסוף יצחק רבין
הודו - הגעת משלחת סיטונאים 17.6-24.6 
ישיבת שולחנות עגולים עם חברי הארגון

חברים יקרים,

בתאריכים 17.6-24.6 נארח נציגים של 15 מפעילי תיירות מהודו, אשר עוסקים עם FIT, קבוצות, MICE. יהודה סמואל, מנהל השיווק של מומבאי יצטרף אליהם.

שבוע הבא נעביר פרטים נוספים.

בבוקר יום ראשון 24.06.18 נערוך פגישות B2B במלון (TBAׂ).
  • לארגונים יוקצו 1.5-2 שעות לפגישה.
  • שולחנות עגולים -  יוקדשו 10 דקות לפגישה.

הפרטים יועברו בהקדם האפשרי להערכות. 

אורי טאוב
מנהל דסק אסיה ומדינות בלתי מיוצגות
מינהל שיווק
בנק ישראל 5, ת.ד. 1018, ירושלים, 9110901


 
Greetings,

Between the 17-24 June we will be hosting the representative of 15 tour operators from India, Which deal with FIT, group traffic, MICE. Judah Samuel, The IGTO Mumbai Director of Marketing, will be joining them.

We will be forwarding you the details by early next week.
 
On the morning of Sunday, 24-June we will be holding a B2B session at the hotel (TBA).
 
·        Both of your organizations will be allocated 1.5-2 hours for a meeting.
·        Round Tables – I hope that 10 minutes per meeting will be adequate, and possible.
 
We will advise you ASAP on the details, in order to set things in motion.
 
Kindly confirm that you have received the information.
 
Best regards,
Uri Taub
IGTOs - Asia - Road-Shows Winter-2018
Dear All,
 
The Asia Desk is happy to advise on the planned seminar activities for the remainder of 2018.

Kindly note that this notification is not an invitation to register, so kindly avoid responding with a request to register once your read this email.

A registration notification will be sent in due time, for each roadshow sequence,

as per the regular guidelines of the IMOT registration process for roadshows, and seminars around the world.

Please take special notice that we have a new Directresse at IGTO Seoul, which is back to full activities, and we would very much for you to consider engaging in the Korean market this year.

Ms. Jules Cho, is always available for any questions, see contact details below.


For questions:
directress: Ms. Anna Aban. Marketing-ph@goisrael.gov.il
IGTO Manila: +63-917-3801637
IGTO_Mumbai
For questions:
Director: Hassan Madah: hassanm@goisrael.gov.il
Office: +91-22-61370701
Marketing Director: Judah Samuel: judahs@goisrael.gov.il            
Office: +91-22-61370702
 
IGTO_Mumbai
For questions:
Directress: Ms. Jules Cho: director-kr@goisrael.gov.il
IGTO Seoul: +82-27-380882
 
IGTO_Mumbai
For questions:
Director: Bora Shnitman. Director_cn@goisrael.gov.il
IGTO Beijing: +86-1064643165
 
IGTO_Mumbai
For questions:
directress: Ms. Anna Aban. Marketing-ph@goisrael.gov.il
IGTO Manila: +63-917-3801637
תזכורת - הגשת דו"חות ביצוע לקרן שיווק
למארגני תיירות נכנסת 2017-2018
דחיית מועד הגשת דו"חות הביצוע של קרן שיווק 2017-2018
לתאריך 27.6.2018
logo_TAYARUT_0
שלום רב, 

מצורף לעיונכם נוהל קרן שיווק וטופס הגשת בקשת תמיכה לשנת 2017-2018 .


להזכירכם, התאריך האחרון להגשת דוחות הביצוע הוא: 27.06.18.


יש להקפיד על המועד לא ינתנו אורכות נוספות.

יש לשלוח את דו"חות הביצוע לכתובת הבאה:
שרה אמסלם, מרכזת קרן שיווק
משרד התיירות, מינהל שיווק
רח' בנק ישראל 5 קומה 6
בנין ג'נרי , ירושלים

אנו ממליצים לוודא מסירה או לשלוח עם שליח מיוחד.


יש למלא את האקסל שנשלח אליכם ולצרף אסמכתאות לכל הוצאה.
את האקסל יש לשלוח בדוא"ל לגב' שרה אמסלם - מרכזת קרן שיווק SaraA@tourism.gov.il


ההתאחדות הכינה לחברות קלסר אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבלו.
כמו כן ניתן לקבל עזרה מקצועית בהכנת החומרים לקרן. 

 
קבוצת וואטצאפ וקבוצת פייסבוק 
לחברי תיירות נכנסת
חברים יקרים,

בישיבת ועדת תיירות נכנסת הוחלט על פתיחת קבוצת פייסבוק ייעודית לחברי תיירות נכנסת.

קבוצת תיירות נכנסת של חברי התאחדות משרדי הנסיעות הוקמה לצורך שיתוף והחלפת מידע וסיוע בין חברים בהתמודדות עם אתגרים מקצועיים.

הקבוצה סגורה ומיועדת למנהלים ועובדים העוסקים בתיירות נכנסת במשרדי נסיעות החברים בהתאחדות, בלבד.

לסיוע בעניין זה או אחר ניתן לפנות למזכירות ההתאחדות 03-5269102


להצטרפות לקבוצה לחץ על הקישור https://goo.gl/pjaCmQ
בנוסף, נפתחה קבוצת וואטאפ ייעודית לחברי תיירות נכנסת.

המעוניינים להצטרף מוזמנים לשלוח את מס' הטלפון הסולולרי
לדוא"ל: mazkirut@ittaa.org.il

 
כדאי להיות חבר התאחדות!
Footer2013
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה