Slide background

משרד נסיעות בנימין פלסקוב

Slide background

משרד נסיעות בנימין פלסקוב

Slide background

משרד נסיעות בנימין פלסקוב

Slide background

משרד נסיעות בנימין פלסקוב

Slide background

משרד נסיעות בנימין פלסקוב

Slide background

משרד נסיעות בנימין פלסקוב

Slide background

משרד נסיעות בנימין פלסקוב

Slide background

משרד נסיעות בנימין פלסקוב

Slide background

משרד נסיעות בנימין פלסקוב

Slide background

IDEA TECH WALLA

חדשות ועדכונים משולחן ההתאחדות - 19.5.16

מה הפעם בניוזלטר?

תוכנית לקידום המעמד המקצועי של יועצי התיירות - שילחו לנו רעיונות!

* חברי ההתאחדות ייכללו במאגר המידע התיירותי של משרד התיירות!

* כנס מנהלי משרדי נסיעות החברים בהתאחדות - ההרשמה נמשכת.

* ערי תיירות מרכזיות אוסרות השכרת דירות ב airbnb בתחומן.

* כרטיס יועץ תיירות של ההתאחדות - עונת התיירות כאן, ודאו שיש לכם כרטיס בתוקף...

* הנגשת אתרי אינטרנט - כנס מקצועי ב-29.05.16 לקראת החובה שתחול באוקטובר השנה.

* הרשמה לסמינרים בסין (הודעת משרד התיירות).

קרא עוד >>  

לרשימת כל הניוזלטרים

 

.